Kancelaria rozwodowa

"Libera matrimonia esse antiquitus placuit"

„Od dawna przyjmowano, że małżeństwa są rozwiązywalne”

Kancelaria rozwodowa powstała z inicjatywy jej założyciela, adwokata Jana Frątczaka. Podstawowym założeniem kancelarii jest stworzenie zespołu prawników jak i specjalistów z innych dziedzin takich jak mediator, terapeuta, którzy wspólnym staraniem zapewnią klientowi profesjonalną i kompleksową pomoc na etapie przedsądowym, jak i postępowania rozwodowego. Jako grupa specjalistów za główny cel wyznaczamy sobie możliwie szybkie zakończenie postępowania sądowego z pełnym uregulowaniem sytuacji rozwiedzionych małżonków. Jeśli to możliwe stawiamy na ugodowe zakończenie małżeństwa. Zapewniamy całkowitą dyskrecję Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

otrzymałam/em pozew

Jak odpowiedzieć ?

Nasz zespół

jan frątczak - adwokat

Założyciel kancelarii, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Toruńskiego. W latach 2006 – 2010 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, które nabył na salach sądowych oraz państwowych instytucjach zajmujących się sprawami rodzinnymi, gdzie ściśle współpracował z psychologiem.

mateusz piątkowski - adwokat

Doktor nauk prawnych, specjalista procedury cywilnej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013 – 2017 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. 

katarzyna kozłowska - adwokat

Specjalistka prawa rodzinnego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2006 – 2010 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe.

karolina krakowiak - jezierska - radca prawny

Specjalistka prawa rodzinnego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2012 – 2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada uprawnienia mediatora.

Patrycja Dorsz vel Drożdż - mediator

Negocjator i mediator wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ukończyła studia pedagogiczne na UAM w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Joanna Frątczak - terapeuta

Dyplomowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w terapii rodzin i par. Ukończyła studia pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej . Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Trudności w małżeństwie

Co mogę zrobić ?

 Zdarza się, że w naszym życiu przychodzi taka chwila, w której sytuacja rodzinna przybiera niekorzystny dla nas obrót. W takiej sytuacji, gdy w małżeństwie występują trudności zapraszamy klientów na poradę prawniczą z możliwą konsultacją terapeutyczną. Na tym etapie pomoc prawnika polegała będzie na ocenie sytuacji w aspekcie prawno – rodzinnym i udzieleniu porady z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta. W tym zakresie szczególne znaczenie ma wyjaśnienie kwestii orzekania przez sąd winy współmałżonka , bądź też zaniechania orzekania o winie na zgodny wniosek stron. Na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji terapeutycznej, bądź spotkania z mediatorem. Należy pamiętać, iż uczestnictwo w mediacji ma charakter dobrowolny a uzgodnienia stron na tym etapie mogą zasadniczo wpłynąć na przyśpieszenie sprawy w sądzie. Kontakt z profesjonalnym mediatorem ma służyć wypracowaniu w miarę możliwości rozwiązań satysfakcjonujących obie strony w zakresie uregulowania sytuacji małżonków i ich małoletnich dzieci (władza rodzicielska, alimenty, podział majątku wspólnego).

otrzymałam/otrzymałem pozew

Jak odpowiedzieć ?

W przypadku otrzymania pozwu rozwodowego zalecany jest kontakt z prawnikiem. Wynika to z tego, iż po otrzymaniu pozwu sąd zobowiązuje stronę do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Odpowiedź na pozew jest istotną czynnością procesową, bowiem zajęte w niej stanowisko wyznacza dalszy kierunek postępowania sądowego, w tym postępowania dowodowego. Jednocześnie pominięcie istotnych faktów czy dowodów, może doprowadzić do wydania niekorzystnego orzeczenia. Należy nadmienić, że dla sądu nie ma znaczenia, który z małżonków złożył pozew jako pierwszy, dlatego otrzymanie pozwu rozwodowego nie wpływa negatywnie na sytuację prawną pozwanego współmałżonka.

zamierzam złożyć pozew

Jak to zrobić ?

Tak istotna życiowo decyzja jak złożenie pozwu rozwodowego, powinna zostać podjęta po konsultacji z prawnikiem, ponieważ orzeczenie rozwodowe pociąga za sobą daleko idące skutki w sferze prawnej, majątkowej oraz życiowej. Dotyczy to zarówno sfery indywidualnej klienta, jak i jego małoletnich dzieci. Dlatego na tym etapie istotnym jest dokonanie przez prawnika próby ustalenia kształtu przyszłego rozstrzygnięcia w relacji do oczekiwań klienta. Prawidłowo sporządzony pozew rozwodowy niewątpliwie przyspiesz proces sądowy, a złożone w nim wnioski dowodowe ukierunkowują postępowanie na okoliczności istotne z punktu widzenia powoda i jego żądań. Należy pamiętać, że w pozwie często winno znaleźć się żądanie zabezpieczenia roszczeń majątkowych – alimentów, płatnych przez czas trwania procesu. Opłata sądowa za złożenie pozwu rozwodowego w chwili obecnej wynosi 600 zł.

Napisz do nas

Konto bankowe: 03 2030 0045 1110 0000 0420 6650

NIP: 732 178 18 32

 Pl. Solidarności 1/3/5 lok 516,

53 -661 Wrocław

tel: +48 730 320 400

Ul. Długa 44/46 lok.9,

95-100 Zgierz k/Łodzi

tel: +48 660 308 512

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie jest firma KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Jan Frątczak, 95-100, Zgierz, ul. Długa 44/45 lok.9. NIP 732-178-18-32. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.